Banner
Sản phẩm  |  Tư vấn  |  Diễn đàn  |  Liên hệ
Giỏ hàng
Thành tiền: 00 VNĐHướng dẫn sử dụng
- Trước khi mua hàng đề nghị quý khách kiểm tra các sản phẩm đã đặt mua
- Nếu quý khách muốn tiếp tục mua hàng thì nhấn nút “ Tiếp tục mua hàng “ hàng quý khách đã chọn sẽ được lưu ở giỏ hàng
- Nếu quý không muốn mua 1 hay nhiều sản phẩm trong giỏ hàng mà quý khách đã chọn. Quý khách có thể “ Xóa” hoặc “ Xóa hết”
- Để biết chắc chắn số tiền có được tính đúng hay không. Quý khách có thể nhấn nút “Tính lại” hệ thống sẽ tính lại đơn hàng cho khách hàng
- Sau khi kết thúc tất cả, quý khách nhấn nút “ Thanh toán “ để thanh toán đơn hàng
- Tỷ giá USD là tỉ giá của ngân hàng nhà nước thời điểm hiện tại khi mua hàng
- Khách hàng có thể thanh toán đơn hàng tiền VNĐ hoặc USD