Banner
Sản phẩm  |  Tư vấn  |  Diễn đàn  |  Liên hệ
Chính sách bảo vệ người tiêu dùng
Trờ về

Chính sách bán hàng

Chính sách 1:.Tất cả các sản phẩm của SmartShip đều được niêm yết giá bán cụ thể có hiệu lực trên website bằng tiền đồng Việt nam và đã bao gồm thuế GTGT.

Chính sách 2 :Đối với một số mặt hàng đặc biệt có thể bị tác động bởi giá cả thị trường do một số sự kiện nhất định như ngày lễ, ngày tết, làm cho giá cả tăng đột xuất mà SmartShip chưa kịp cập nhất giá bán trên website, nếu khách hàng đặt hàng, SmartShip sẽ chủ động liên lạc với quý khách để cập nhật giá bán và sẽ chỉ thực hiện đơn hàng khi khách hàng đồng ý với giá bán mới.

Chính sách 3: .Khi đặt hàng, Quý khách được cần phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho SmartShip trong việc xử lý và thực hiện đơn hàng.

Chính sách 4: Trong trường hợp có cơ sở để tin rằng các đơn hàng quý khách đặt không với mục đích mua hàng thực sự, hoặc các đơn đặt hàng không rõ ràng, SmartShip có quyền hủy bỏ hoặc từ chối phục vụ các đơn hàng đó.

Chính sách 5: Trong bất cứ trường hợp nào, SmartShip sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp giao hàng chậm trễ hay thất lạc v.v... do Quý khách cung cấp thông tin không chính xác.