Share Emphasis
Banner
Sản phẩm  |  Tư vấn  |  Diễn đàn  |  Liên hệ

Hitachi

   Adata

   Western Digital

   Iomega

   Transcend

   Seagate

| Trang : 1

Ổ cứng di động Hitachi Box 500GB 2.5'' (720 rpm) Ổ cứng di động Hitachi Box 500GB 2.5'' (720 rpm)

2,155,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 500GB
+ Kích thước: 2,5''
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động Hitachi Box 320GB 2.5'' (720 rpm) Ổ cứng di động Hitachi Box 320GB 2.5'' (720 rpm)

1,710,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng; Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 320GB
+ Kích thước: 2,5''
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động Hitachi Box 1TB 2.5'' Ổ cứng di động Hitachi Box 1TB 2.5''

2,820,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng; Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 1TB
+ Kích thước: 2,5''
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động Hitachi Box 500GB 2.5'' Ổ cứng di động Hitachi Box 500GB 2.5''

1,890,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng; Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 500GB
+ Kích thước: 2,5''
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động Hitachi Box 320GB 2.5'' Ổ cứng di động Hitachi Box 320GB 2.5''

1,510,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 320GB
+ Kích thước: 2,5''
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động Hitachi Touro Desk Pro 2TB 3.5'' Ổ cứng di động Hitachi Touro Desk Pro 2TB 3.5''

3,310,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng; Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 2TB
+ Kích thước: 3.5'
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động Hitachi Touro Desk 1TB 3.5'' Ổ cứng di động Hitachi Touro Desk 1TB 3.5''

2,459,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng; Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 1TB
+ Kích thước: 3.5''
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động HITACHI Touro Pro 500GB 2.5'' Ổ cứng di động HITACHI Touro Pro 500GB 2.5''

2,149,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng; Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 500GB
+ Kích thước: 2,5'
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động HITACHI Touro 1TB  2.5'' Ổ cứng di động HITACHI Touro 1TB 2.5''

2,810,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng; Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 1TB
+ Kích thước: 2,5'
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động HITACHI Touro 500GB 2.5'' Ổ cứng di động HITACHI Touro 500GB 2.5''

1,939,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Hitachi
* Bảo hành: 36 T
* Tình trạng; Liên hệ

Thông tin sản phẩm:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 500GB
+ Kích thước: 2,5'
+ Cổng kết nối usb:...

addToCart
addByOneClick
Trang : 1