Share Emphasis
Banner
Sản phẩm  |  Tư vấn  |  Diễn đàn  |  Liên hệ

Western Digital

   Adata

   Hitachi

   Iomega

   Transcend

   Seagate

| Trang : 1

 Ổ cứng di động WD My Book Essential 3.5” 4TB, Usb 3.0 Ổ cứng di động WD My Book Essential 3.5” 4TB, Usb 3.0

4,820,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 4TB
+ Giao tiếp USB 3.0, Tương thích với...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD My Passport STUDIO 2.5", 2TB. Usb2.0 Ổ cứng di động WD My Passport STUDIO 2.5", 2TB. Usb2.0

4,950,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 2TB
+ Giao tiếp chuẩn usb 2.0
+ Kích...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD My Passport STUDIO 2.5", 1TB. Usb2.0 Ổ cứng di động WD My Passport STUDIO 2.5", 1TB. Usb2.0

3,250,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 1TB
+ Giao tiếp chuẩn usb 2.0
+ Kích...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD Passport Essential 2TB 2.5", Usb 3.0 Ổ cứng di động WD Passport Essential 2TB 2.5", Usb 3.0

4,150,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 2 TB
+ Giao tiếp chuẩn usb 3.0 - 4.8...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD Element 2.5” ,750GB, Usb 2.0 Ổ cứng di động WD Element 2.5” ,750GB, Usb 2.0

1,815,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 750GB
+ Usb 2.0
+ Kích thước: 19 x 78...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD Element 2.5”  1TB, Usb 3.0 Ổ cứng di động WD Element 2.5” 1TB, Usb 3.0

2,150,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 1 TB
+ Giao tiếp chuẩn usb 2.0 - 4.8Gb/s...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD My Passport STUDIO 3.5".1TB.Usb3.0 Ổ cứng di động WD My Passport STUDIO 3.5".1TB.Usb3.0

3,220,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 1 TB
+ Giao tiếp chuẩn usb 3.0
+ Bảo...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD My Passport STUDIO 2.5".500GB. Usb2.0 Ổ cứng di động WD My Passport STUDIO 2.5".500GB. Usb2.0

2,650,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 500 GB
+ Giao tiếp chuẩn usb 2.0
+...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng WD My Book Live 3.5” 2TB, Usb 3.0 Ổ cứng WD My Book Live 3.5” 2TB, Usb 3.0

3,575,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 2 TB
+ Kích thước: 3.5''
+ Usb...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng WD My Book Live  3.5” 1TB, Usb 3.0 Ổ cứng WD My Book Live 3.5” 1TB, Usb 3.0

3,220,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 1 TB
+ Kích thước: 3.5''
+ WD My...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD My Book Essential 3.5” 3TB, Usb 3.0 Ổ cứng di động WD My Book Essential 3.5” 3TB, Usb 3.0

3,400,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 3TB
+ Giao tiếp USB 3.0, Tương thích với...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD My Book Essential 3.5” 2TB, Usb 3.0 Ổ cứng di động WD My Book Essential 3.5” 2TB, Usb 3.0

2,750,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 2 TB
+ Giao tiếp USB 3.0, Tương thích...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD My Book Essential  3.5”  1TB, Usb 3.0 Ổ cứng di động WD My Book Essential 3.5” 1TB, Usb 3.0

2,210,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 1 TB
+ Giao tiếp USB 3.0, Tương thích...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD Passport Essential 1TB SE- 2.5", Usb 3.0 Ổ cứng di động WD Passport Essential 1TB SE- 2.5", Usb 3.0

2,190,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 1TB
+ Giao tiếp chuẩn usb 3.0 - 4.8 Gb/s...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD Passport Essential 500 GB  2.5", Usb 3.0 Ổ cứng di động WD Passport Essential 500 GB 2.5", Usb 3.0

1,690,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 500GB
+ Giao tiếp chuẩn usb 3.0 - 4.8...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD Element 3.5”  3TB, Usb 2.0 Ổ cứng di động WD Element 3.5” 3TB, Usb 2.0

4,020,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng: 3TB
+ Usb 3.0
+ Kích thước: 19 x 78...

addToCart
addByOneClick

Ổ cứng di động WD Element 2.5” 500GB, Usb 3.0 Ổ cứng di động WD Element 2.5” 500GB, Usb 3.0

1,600,000 VNĐ

* Hãng sản xuất: Western Digital
* Bảo hành:36T
* Tình trạng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm tại:
+ Sản phẩm chính hãng
+ Dung lượng 500GB
+ Usb 2.0
+ Kích thước: 19 x...

addToCart
addByOneClick
Trang : 1