Banner
Sản phẩm  |  Tư vấn  |  Diễn đàn  |  Liên hệ
Tổng hợp Trờ về

Bảng giá Tủ nhựa Duy Tân

Bảng giá Tủ nhựa Duy Tân các loại

Công ty cổ phần Smartship - Tổng hợp Bảng giá Tủ nhựa Duy Tân các loại


1. Tủ nhựa Tabi Duy Tân
+ Gồm 3 loại :
- Tabi 3 tầng ( 60 x 48 x 76 cm) - 825,000 VNĐ
- Tabi 4 tầng (60 x 48 x 100 cm) - 1,030,000 VNĐ
- Tabi 5 tầng (60 x 48 x 124 cm) - 1,210,000 VNĐ


+ Một số mẫu Tủ Tabi Duy Tân
[IMG]

2. Tủ nhựa Mina Duy Tân
+ Gồm 3 loại :
- Mina 3 tầng ( 60 x 48 x 76 cm) - 840,000 VNĐ
- Mina 4 tầng (60 x 48 x 100 cm) - 1,020,000 VNĐ
- Mina 5 tầng (60 x 48 x 124 cm) - 1,230,000 VNĐ

+ Một số mẫu Tủ Mina Duy Tân
[IMG]
[IMG]

3. Tủ nhựa Tabi - S Duy Tân
+ Gồm 3 loại :
- Tabi -S 3 tầng ( 55 x 41 x 64.5 cm) - 840,000 VNĐ
- Tabi -S 4 tầng (55 x 41 x 84.5 cm) - 980,000 VNĐ
- Tabi -S 5 tầng (55 x 41 x 104.8 cm) - 1,150,000 VNĐ

+ Một số mẫu Tủ Tabi - S Duy Tân
[IMG]

4. Tủ nhựa Tabi - L Duy Tân
+ Gồm 3 loại :
- Tabi -L 3 tầng (70 x 48 x 80 cm) - 1.790.000 VNĐ
- Tabi -L 4 tầng (70 x 48 x 105 cm) - Giá liên hệ
- Tabi -L 5 tầng (70 x 48 x 130 cm) - Giá liên hệ

+ Một số mẫu Tủ Tabi - L Duy Tân
[IMG]
[IMG][IMG]

5. Tủ nhựa Sumi Duy Tân
+ Gồm 3 loại :
- Sumi 3 tầng (57 x 47 x 71 cm) - 845,000 VNĐ
- Sumi 4 tầng (57 x 47 x 94 cm) - 1,030,000 VNĐ
- Sumi 5 tầng (57 x 47 x 117 cm) - 1,175,000 VNĐ

+ Một số mẫu Tủ Sumi Duy Tân
[IMG]
[IMG]

6. Tủ nhựa Tano Duy Tân
+ Gồm 3 loại :
- Tano 3 tầng (40 x 45 x 74cm) - 620,000 VNĐ
- Tano 4 tầng (40 x 45 x 97cm) - 720,000 VNĐ
- Tano 5 tầng (40 x 45 x 120cm) - 900,000 VNĐ

+ Một số mẫu Tủ Tano Duy Tân
[IMG]

7. Tủ nhựa Sake Duy Tân
+ Gồm 3 loại :
- Sake 3 tầng (38 x 45.5 x 81cm) - 530,000 VNĐ
- Sake 4 tầng (38 x 45.5 x 104cm) - 695,000 VNĐ
- Sake 5 tầng (38 x 45.5 x 128cm) - 810,000 VNĐ

+ Một số mẫu Tủ Sake Duy Tân


[IMG]

8. Tủ nhựa Bít Duy Tân
+ Gồm 3 loại :
- Bít 3 tầng (38 x 45,5 x 81cm) - 520,000 VNĐ
- Bít 4 tầng (38 x 45,5 x 104cm) - 630,000 VNĐ
- Bít 5 tầng (38 x 45,5 x 127cm) - 750,000 VNĐ
+ Một số mẫu Tủ Bít Duy Tân
[IMG]

9. Tủ nhựa Tomi Duy Tân

+ Gồm 3 loại :
- Tomi 3 tầng (18.2 x 26.5 x 26.7 cm) - 120,000 VNĐ
- Tomi 4 tầng (18.2 x 26.5 x 35.2 cm) - 145,000 VNĐ
- Tomi 5 tầng (18.2 x 26.5 x 43.7 cm) - 165,000 VNĐ
+ Một số mẫu Tủ Tomi Duy Tân


10. Tủ nhựa Rona Duy Tân

+ Gồm 3 loại :
- Rona 3 tầng (60 x 48 x 74 cm) - 900,000 VNĐ
- Rona 4 tầng (60 x 48x 98cm) - 1,050,000 VNĐ
- Rona 5 tầng (60 x 48 x 122 cm) - 1,260,000 VNĐ
+ Một số mẫu Tủ Tomi Duy Tân

 


 

Liên hệ mua hàng - Call: 093.445.44.11

Trờ về
Các tin khác